Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2020

Làm sao để đo được độ hài lòng của khách? Phần 3: CSAT sẽ cho bạn hiểu gì về khách?

Các phần trước:  - Phần 1: Các loại khảo sát độ hài lòng của khách thường được sử dụng -  Phần 2: Làm cách nào để tăng tỉ lệ phản hồi và lọc giảm thành kiến/ định kiến trong đánh giá Trong các bài trước, mình đã có giới thiệu qua các loại khảo sát, cũng như các cách để đạt hiệu quả cao nhất, tuy nhiên, trong bài viết kì này, mình muốn đi sâu về một loại khảo sát được coi là quan trọng nhất đối với các team Chăm sóc khách hàng, đó là CSAT. Ở phần 1, mình có đề cập cả NPS và CSAT đều là chỉ số để đo độ hài lòng của khách. Tuy nhiên, khi NPS sẽ cho mình thấy được lòng trung thành của nhãn hàng của mình, thì CSAT sẽ cho thấy được liệu khách hàng ở thời điểm đó có đang vui hay không.  Lợi ích của CSAT  Câu hỏi về CSAT thường sẽ được gửi ra mỗi khi khách hàng liên lạc với công ty, sau khi sử dụng một dịch vụ, hoặc tham gia một hoạt động nào đó. Vì vậy, một khách hàng có thể đánh giá CSAT nhiều lần trong cùng một thời điểm. Vì tác dụng này của CSAT, chúng ta có thể dựa vào kết quả của đánh gi